Интересно ми бе да посетя такова изложение. За първи път съм участник на онлайн изложение. Имаше интересни предложения за екскурзии и почивки.

А. Димитров, София