Благодаря Ви за предоставената възможност за участие в изложението!

Биляна Христова, Тракийски Хотелиери