HOLIDAY & SPA | Virtual Show | Summer Edition 22-25.04.2021
КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ 08.04.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗЛОЖИТЕЛ

* Задължителни полета

При попълнени по електронен път документи за участие не се изисква подпис и печат. Приемането на Общите условия потвърждава и прави валидна вашата заявка, по смисъла на Закона за електронния документ. С подписването на тази заявка ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява да получава от Организатора информация, новини, оферти, нови предложения, рекламни и маркетингови съобщения свързани с изложението и/или други събития, организирани от ПРИМ ЕКСПО. Можете да откажете да получавате информация по всяко време, като се свържете с нас на [email protected] с текст „отписвам се“ и Вашият имейл адрес ще бъде премахнат от нашата база данни.

Заявката ви ще бъде потвърдена с проформа-фактура и имейл, с който да завършите вашата регистрация.

Заявката се счита за валидна след заплащане на 100% от заявеното участие.

Изложители, които не са заплатили задълженията си, не се допускат до участие.

Всички цени са в евро и не включват ДДС. Заплащането от български компании се извършва в лева, по фиксинга на БНБ.

За Ваше улеснение, сме подготвили няколко варианта за участие, от които можете да изберете. Ако се затруднявате да изберете най-подходящия за Вас вариант, не се колебайте да се свържете с екипа наHOLIDAY & SPA VIRTUAL SHOW SUMMER EDITION:
тел.: +359 2865 72 65, моб.: +359 882 425 577; [email protected]

РАБОТНО ВРЕМЕ НА СЪБИТИЕТО: 22 – 25.04.2021; 0:00 – 24:00
След затваряне на събитието съдържанието ще остане онлайн до 30 юни 2021 г., което позволява на участниците и посетителите все още да намират важна информация и контакти.

УЧАСТИЕ С ВИРТУАЛЕН ЩАНД

Щанд 1 / BASIC Брой Ед. цена Сума
Подходящ за компании от всички сектори в туризма, старт ъп, хотели, туроператори и турагенти, съпътстващи бизнеси, оборудване, софтуер, браншови организации и др. 250 EUR
Включва:
Щанд 2 / STANDARD Брой Ед. цена Сума
Подходящ за компании от всички сектори в туризма, хотели, комплекси, туроператори и турагенти, съпътстващи бизнеси, оборудване, софтуер и др. 450 EUR
Включва:
Щанд 3 / PREMIUM Брой Ед. цена Сума
Подходящ за национални организации в сферата на туризма, туроператори, компании за мениджмънт на хотели и комплекси и др., участващи с партньори и съизложители. 3500 EUR
Включва:
Щанд 4 / CO-EXHIBITOR Брой Ед. цена Сума
Само за съизложители към основен щанд 150 EUR
Включва:

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Моля, изпратете на мейл [email protected] необходимите материали за Вашето участие:

За щанда – изображения и лого; имейл адрес за контакт; FB Messenger - бизнес профил на бизнеса;

За офертите - вашите информационни оферти в .doc файл. Офертата трябва да има кратко и ясно заглавие, препоръчителна дължина до 30 символа + илюстративно изображение с размер 800х530 px или 3:2 /основа х височина, файл .jpg или .png/. За Оферта на Фокус – допълнително изображение.

За видео клип на щанда - линк към Вашето видео в YouTube. Ако имате няколко клипа за излъчване трябва да бъдат монтирани заедно с един линк.

За каталога на събитието - кратко представяне на вашата компания с данни за контакт: адрес, имейл, сайт, социални мрежи /бизнес профили/, до 300 знака и кратко резюме на английски:

За реклама - банер в Лоби и банер на Фасада, файл .jpg или .png; за видео реклама - линк към Вашето видео в YouTube.

Фирмен каталог - линк към Вашия бизнес-каталог в .pdf формат, качен във Вашия сайт или на друга платформа.

Краен срок за изпращане на материалите – 10.04.2021 г.
Материали, изпратени след този срок не се публикуват.

Представете бизнеса и продуктите си на HOLIDAY&SPA VIRTUAL SHOW SUMMER EDITION в една от нашите виртуални зали! Всеки от вас може да се превърне в лектор на виртуалното туристическо изложение.

УЧАСТИЕ В СЪПЪТСТВАЩАТА ПРОГРАМА

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ Брой Ед. цена Сума
Предварително записано видео на Вашата презентация 75 EUR
Необходима информация:
LIVESTREAM ПРЕЗЕНТАЦИЯ Брой Ед. цена Сума
Участие на живо чрез стрийм от нашето специализирано студио. 200 EUR
Необходима информация:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възможност да оставите видео от презентацията в платформата, което да е достъпно през цялото изложение и периода на активност на офертите.

Ще получите линк с видео за изтегяне от презентацията Ви в HD формат, след приключване на събитието.

Ще предоставим директен линк към събитито с Вашето участие, с конкретния час и дата на излъчване, готово за споделяне в социални мрежи и интернет.

Обща сума
ДДС 20%
Тотал

Всички цени са в евро и не включват ДДС.

Бонус за участниците: Рекламна страница в електронния каталог на HOLIDAY&SPA EXPO 2021.

Компаниите, заявили участие в HOLIDAY&SPA EXPO 2021 и потвърдили участие в изложението с новите дати през ноември, получават 30% отстъпка от цената на щанд на HOLIDAY & SPA VIRTUAL SHOW SUMMER EDITION.

Всички такси за банкови трансакции са за сметка на наредителя.

Декларирам, че съм запознат с общите условия и задължения на страните.

ЕТ ПРИМ ЕКСПО - Вихра Огнянова
Юробанк България АД, 1776 София, Район Витоша, ул. Околовръстен път 260
Разплащателна сметка в лева: IBAN: BG50BPBI79401052416401
BIC: BPBIBGSF

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В HOLIDAY & SPA VIRTUAL SHOW SUMMER EDITION

1. ОРГАНИЗАТОР

ЕТ ПРИМ ЕКСПО – В. Огнянова, ЕИК 131086498, София, 1421, ул. Акация 15, тел.: +359 2 8657265; +359 088 579 2614 [email protected] ЮПАСС ООД, ЕИК 203501292, София 1124, ул. Добромир Хриз 3, +359 88 328 8056

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие имат български и чуждестранни юридически и физически лица с предмет на дейност, отговарящ на тематиката на изложението. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва наетото от него пространство и да рекламира трети лица и други търговски марки без съгласието на ОРГАНИЗАТОРА.

3. ЗАЯВЯВЯНЕ НА УЧАСТИЕ

Заявяването на участие се извършва от Изложителя с попълнена, подписана и изпратена в определените срокове Заявка-договор. Заявката-договор се счита за валидна след заплащане по издадена от ОРГАНИЗАТОРА проформа-фактура.

4. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Отказ от участие се приема, ако е направен в писмена форма най-късно до 12.04.2021 г. След изтичане на този срок Изложителят дължи неустойка в размер на 75 EUR.

5. ОТМЯНА

ОРГАНИЗАТОРЪТ може по свое усмотрение да прекрати събитието и/или да промени датата по каквато и да е причина. Ако желаете да участвате в преразгледаното събитие, условията продължават да се прилагат. Ако уведомите ОРГАНИЗАТОРА писмено в срок от пет /5/ работни дни след обявената промяна, че не желаете да участвате в промененото събитие, платената от вас сума ще ви бъде възстановена и ОРГАНИЗАТОРЪТ няма да има други отговорности към вас.

6. ДОСТЪП ДО МРЕЖА И УСТРОЙСТВА

ИЗЛОЖЕНИЕТО ще бъде достъпно през онлайн платформа, достъпна чрез интернет връзка и съответно подлежи на ограничения, закъснения и други проблеми, присъщи на използването на интернет и електронните комуникации.
Използване на предоставяните чрез travelmarket.bg и URBO Услуги изисква непрекъсната връзка с интернет мрежата. Вие носите отговорност за получаване на достъп до мрежата, необходим за използване на Услугите. Таксите на Вашата мобилна мрежа за данни и съобщения може да се прилагат, когато използвате Услугите от безжично устройство. Вие носите отговорност за придобиването и поддържането на съвместими устройства, необходими за достъп и използване на Услугите. travelmarket.bg и URBO не гарантират, че Услугите, или каквато и да било част от тях, ще функционират на определен вид устройство. В допълнение, Услугите може да бъдат засегнати от дефекти и забавяне, причинени от използването на интернет и електронни съобщения.

7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

ОРГАНИЗАТОРЪТ предоставя ВИРТУАЛНО ПРОСТРАНСТВО, като се съобразява с концепцията и тематично оформление на изложението.
ОРГАНИЗАТОРЪТ е отговорен за разработването и настройките на събитието, уебсайта и платформата и гарантира, че ще предостави платформата по професионален и удобен за употреба начин. Платформата, която прави услугите достъпни не съдържа вируси или други вредни компоненти.
ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за закъснения, неуспешна доставка, вируси, хакерски прониквания или други щети, произтичащи от такива проблеми.
ОРГАНИЗАТОРЪТ не гарантира, че използването на платформата ще бъде сигурно, без прекъсване или без грешки. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи нищо на ИЗЛОЖИТЕЛЯ, ако видео връзките не се осъществят по причини, които не зависят от него.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за собствения си виртуален щанд и за наличието на всички технически изисквания, които ви позволяват да използвате връзката към уебсайта и платформата на събитието.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати в срок своите оферти, изображения, видеа, лога и др. необходими материали, наричани по-долу СЪДЪРЖАНИЕ в срок. Ако не успеете да отговорите своевременно на изискванията за СЪДЪРЖАНИЕТО и не спазите договорения график, ОРГАНИЗАТОРЪТ няма да има задължението да ги публикува.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за създаването на СЪДЪРЖАНИЕ, което не противоречи на законите в Р. България.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ОРГАНИЗАТОРА неограничено и безплатно своето СЪДЪРЖАНИЕ с цел разработване, промотиране, възпроизвеждане, популяризиране, разпространение и архивиране на събитието.

8. РАБОТНО ВРЕМЕ НА СЪБИТИЕТО

22 – 25.04.2021; 0:00 – 24:00
Техническо обслужване:
22 – 23.04.2021 (четвъртък, петък), 09:00 – 20:00
24 – 25.04.2021 (събота, неделя), 09:00 – 18:00
След затваряне на събитието съдържанието ще остане онлайн до 30 юни 2021 г., което позволява на участниците и посетителите все още да намират важна информация и контакти.

9. СРОКОВЕ И ПЛАЩАНИЯ

Цените важат за целия период на Изложението.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100% такса участие при регистрация. Краен срок за записване 08.04.2021 г.
Отказ от заявени допълнителни услуги се приема до 12.04.2021 г.
Изложители, които не са заплатили изцяло задълженията си, не се допускат до участие.
ПЛАЩАНЕ
Всеки Изложител може да заплати таксата за участие по банков път срещу издадена проформа фактура, след попълване на регистрационна форма.
Цените, приложими за услугите, могат да бъдат открити на www.travelmarket.bg, както и на сайта на URBO www.urboapp.com. Тези цени може да се променят периодично. Ваша отговорност е да се информирате за актуалните цени на услугите.
ПОЛИТИКА ЗА АНУЛИРАНЕ
Всички искания за анулиране или намаляване на участието във виртуалното събитие трябва да бъдат направени в писмена форма до [email protected] до 12.04.2021 г.и влизат в сила след получаване от HOLIDAY & SPA VIRTUAL SHOW SUMMER EDITION.
Ако HOLIDAY & SPA VIRTUAL SHOW SUMMER EDITION получи писмено известие за анулиране след 12.04.2021 г., ще задържим или ще се дължи такса за анулиране от 75 евро.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Изложителят е информиран, че част от предоставената информация по настоящия договор съдържа лични данни, които са обект на специална закрила съгласно действащото законодателство. С подписването на настоящия договор, Изложителят дава своето съгласие на Организатора да събира, обработва и предоставя на институции и трети лица предоставените му лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор и изискванията на действащото законодателство. Изложителят има право на достъп до предоставените лични данни, съхранявани от Организатора, като се задължава при промяната им да уведоми незабавно Организатора.
НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
При настъпили форсмажорни обстоятелства или друго събитие извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право на обезщетение.
Във всички случаи на настъпване на форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила по смисъла на Търговския закон), страните се договарят допълнително за условията за продължаване на договора или неговото прекратяване, като в последния случай уреждат финансовите си отношения в зависимост от извършеното в изпълнение на договора до датата на настъпване на форсмажорното обстоятелство.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да извършва промени в Общите условия за участие, за което уведомява своевременно ИЗЛОЖИТЕЛЯ.
За неуредени случаи между страните се прилагат общите разпоредби на българското законодателство.Декларирам, че съм запознат с общите условия и задължения на страните.