Благодаря, искрено се надявам, да бъде ползотворно за двете страни! Като идея и визия изглеждат много атрактивни всички щандове.

Naira Petrosyan, Marbro Tours