Благодарим за възможността да участваме във вашето предизвикателство. Беше на много добро ниво!

Vasil Shandurkov, Sabre Bulgaria